* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .com.br, .de